Clubhouse se řeší hlavně na Twitteru. Pomůže upadajícímu zájmu verze pro Android?

Oldřich Kratochvíl

Fenomén posledních několika měsíců, i tak bychom mohli nazvat novou sociální síť Clubhouse. Ta se však od ostatních poměrně významně liší. Její hlavní náplní je pouze hlas. Žádné obrázky, odkazy či textové zprávy. S ostatními účastníky diskutujete v konkrétních místnostech na dané téma, vždy však pouze formou mluveného slova. Případně máte možnost být jen tichým posluchačem.

Fakt, že šlo, nebo ještě jde o fenomén, potvrzuje průzkum společnosti Newton Media, z něhož vyplývá, že od 18. ledna do 28. února bylo na toto téma 12 187 zmínek, největší počet z nich na Twitteru (66 %). Jak můžete vidět na grafu níže, nejste-li na Twitteru, mohl vás Clubhouse zcela minout. Skrze Facebook se řešil minimálně a na Instagramu v podstatě vůbec.

Příspěvky uživatelů měly hned od počátku hodnotící charakter.„V prvních dnech se debaty zaměřovaly především na exkluzivní povahu této sítě. Jelikož je aplikace Clubhouse k dispozici pouze pro operační systém iOS a na pozvání, uživatelé se na sítích poptávali po pozvánkách nebo vyjadřovali své znevýhodnění se systémem Android. Objevovaly se také první nabídky s prodejem přístupů nebo teorie o tvorbě sítě za účelem zvýšení zisku společnosti Apple,“ říká Martina Maňhalová, analytička ze společnosti Newton Media.

„Nové uživatele lákala k založení profilu také řada osobností z marketingu, byznysu nebo kreativní sféry. Zatímco pro některé byl projev odborníků přínosem, oceňovali zajímavé a inspirativní myšlenky nebo interní informace, jiní je považovali za jednostranně zaměřené „pseudoodborníky“ nebo elitáře,“ doplňuje Martina Maňhalová.

Koncem února se Clubhouse dle analýzy Newton Media stal méně diskutovaným a mohli bychom hovořit o upadajícím zájmu po prvotním nadšení. Kartami však ještě může zamíchat příchod verze pro Android, který drží dominantní tržní podíl mezi chytrými telefony. Vývoj aplikace pro Android před nedávném potvrdil spoluzakladatel Clubhousu, Paul Davidson.