Google představil elegantní způsob, jak eliminovat riziko nákazy (nejen) koronavirem

Oldřich Kratochvíl

V červnu 2019Googlepoprvé ukázal zajímavou funkci Google Map, pomocí které je možné sledovat obsazenost dopravních prostředků MHD, vlaků či autobusů. Uživatelé se tak mohli ve vybraných 200 městech po celém světě předem dozvědět, jestli bude v tramvaji dostatek místa pro komfortní přepravu, nebo jestli se budou muset mačkat v přecpaném vagónu, což je pro většinu obyvatel měst noční můrou nejen z hlediska komfortu, ale také vyššího rizika nákazy koronavirem či jinou infekční nemocí.

Google se proto rozhodl tuto praktickou funkci (v originále nazývanou jako „Crowdedness Predictions“) rozšířit do celkem 100 států, ve kterých se tak uživatelé využívající Google Mapy předem dozví, jaká je pravděpodobnost, že si v dopravním prostředku budou moci sednout (nebo jestli se do něj vůbec vměstnají). Díky větší vzdálenosti, kterou mohou uživatelé veřejné dopravy udržovat mezi sebou, za předpokladu, že linka není přílišně obsazená, tak mohou rovněž snížit riziko nákazy koronavirem.

Google k analýze obsazenosti dopravních prostředků využívá umělou inteligenci, ale také data od uživatelů Google Map či historické trendy. Na oficiálnímGoogle bloguse však zároveň dočtete, že byly všechny funkce designovány s důrazem na soukromí uživatelů, veškeré údaje tak mají být anonymizované. V New Yorku a Sydney byla dokonce spuštěna pilotní funkce sledování obsazenosti na úrovni jednotlivých vagónů.

Další novinkou pro ty, kteří mají zapnutou historii polohy, je možnost získat přehled o tom, jaké dopravní prostředky v daném měsíci využívali, jakou vzdálenost a kolik času na cestách strávili, ale také informaci o tom, kolik času tráví na různých místech.