Mobilní Rozhlas proráží do Evropy, už funguje v Německu pod názvem Munipolis

Oldřich Kratochvíl

Na nové zahraniční trhy vstoupí Mobilní Rozhlas jako Munipolis. Změna a rebranding služby se dotkne také Slovenska, kde nyní působí jako Mobilný Rozhlas. Kromě nutnosti najít globálně platný název chce zároveň Munipolis ukázat, kam se za šest let od svého vzniku posunula. Z původního nástroje pro zasílání obecních aktualit a vyhodnocování jejich dopadů, který dal název celému segmentu mobilních rozhlasů, se stala komplexní platforma na řízení občanské komunikace, participačních projektů a sběr občanských podnětů.

„Název odkazuje nejen na skutečnost, že se jedná o nástroj vhodný pro všechny typy samospráv, ale také na rozličnost úkonů, které s jeho pomocí může obec zajistit,” vysvětluje Ondřej Švrček, zakladatel Mobilního Rozhlasu. „Jasně jím deklarujeme ambici stát se nejvhodnějším řešením pro municipality napříč Evropou.” V Německu již pod značkou Munipolis začínají službu využívat první samosprávy. Jako první se zapojila obecLindlar v Severním Porýní-Vestfálskus 21,5 tisíci obyvatel, další města a obce budou zapojeny v Hesensku, díky přeshraničním spolupracím pak také v Sasku a Bavorsku. Cílem Munipolis je vybudovat do konce roku systém ukázkových samospráv, na kterých bude moci prezentovat veškeré dostupné funkce – včetně možného propojení s lokálními institucemi.

„Německo je velice náročná země, takže naše ambice expandovat právě do něj není vůbec malá. Je to však zároveň trh, který nás může obrovsky posunout. I malé obce zde mají vlastního dedikovaného pracovníka na komunikaci s veřejností, takže dopady naší služby pochopí již na první schůzce,” zmiňuje Ondřej Švrček. „Zároveň uznávají, že české samosprávy jsou v úrovni digitální komunikace s obyvateli dále než ty německé, takže máme pro jednání i silnou výchozí pozici.”

Podle Švrčka je zároveň výhodou, že německé obce hledají komplexní řešení, které zajistí nejen komunikaci a sběr a uchování kontaktů v souladu s GDPR, ale také zpětnou vazbu od obyvatel. Ať už ve formě participativních rozpočtů, minireferend nebo anket s vysokou relevancí, neboť hlasující jsou ověřeni přes telefonní číslo. „V Německu se ve veřejném prostoru zároveň výrazněji skloňuje agenda EU 2030, která v rámci posilování lokálních společností jasně podporuje zapojování občanů do přímého rozhodování,” dodává Švrček. „A my přinášíme jeden z nejlepších nástrojů k naplňování této agendy.”

Mobilnímu Rozhlasu, respektive nyní už Munipolis, se daří také na Slovensku. Zde je nejnovějším přírůstkem město Martin s 55 tisíci obyvateli. Celkem zde Munipolis pokrývá čtrnáct samospráv a městských institucí napříč celou zemí. Na Slovensku zároveň hodlá Munipolis výrazným způsobem posílit – pomoci mu má především rozvoj obecních mobilních aplikací, které systém umožňuje generovat pro každou obec a které řádově snižují investiční náročnost jeho pořízení.

V Česku bude značka Mobilní Rozhlas zachovaná nadále, přestože se v budoucnu s rebrandingem počítá. Projektu se zde nepřestává dařit. Používá ho už více než každá čtvrtá obec, do systému je zároveň registrováno přes půl milionu aktivních osob. Jen za první čtvrtletí tohoto roku doručil systém Mobilní Rozhlas občanům miliony zpráv, zároveň od nich přijal desítku tisíc podnětů. Občané přes něj mohli také hlasovat v několika stovkách anket nebo rozhodovat o tom, jak obec naloží s penězi v rámci desítek participativních rozpočtů.